Một môi trường tuyệt vời, có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp – Trần Hiệp Đức 

235
Cảm nhận học viên về MYhair
Cảm nhận học viên về MYhair

Trần Hiệp Đức
Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1996
Sau khi tốt nghiệp cấp 2 tôi cảm thấy không đủ khả năng học tiếp nên gia đình tôi xác định cho tôi một cái nghề . Từ đó tôi chọn đến nghề tóc và biết tới salon Dũng Sài Gòn , tôi bắt đầu học từ cuối năm 2012 đến nay cũng được 7 năm trong nghề . Hiện tại tôi vẫn làm việc ổn định cho salon Dũng Sài Gòn vì cảm thấy môi trường làm việc ở đây rất tốt
Thế mạnh của tôi là uốn tóc
Mong muốn của tôi sau này sẽ có riêng một salon

Cảm nhận của một cựu học viên sau khi học tại Myhair – Dũng Sài Gòn

 

khuyến mãi
Chia sẻ